Pozvánka na mezinárodní konferenci v Budyšíně ve dnech 27./28. září 2019!

Rozšíření horizontů – rovnoprávnost v Trojzemí

Rovnoprávnost mezi ženami a muži začíná na lokální úrovni. Proto srdečně zveme zájemce z Česka, Polska a Německa/ Saska k interkomunálnímu dialogu o politickém tématu rovnoprávnost. Chceme dávat podněty a odpovídat na otázky jako: »Proč potřebujeme chartu rovnoprávnosti právě v naší obci?«, »Které překážky musíme překonat?«, »Jak se

můžeme zapojit?«.

Evropská rada obcí a regionů (CEMR) schválila »Evropskou chartu pro zrovnoprávnění žen a mužů na komunální a regionální úrovni«. Podporuje při tom obce a regiony, aby zapojily

rovnoprávnost do jejich činností, a tak ji realizovali. V současné době chartu podepsalo, a tím se zavázalo ctít její cíle, již na 1700 obcí v 35 zemích.

Přihlášky a další informace na: https://landesfrauenrat-sachsen.de/registrace-pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-v-budysine-ve-dnech-27-28-zari-2019/?lang=cs

Průběh konference

27.září 2019

náměstí Hauptmarkt u kašny

16:00–17:15          Procházka městem »Po stopách významných budyšínských žen a mužů«
Ženské centrum Frauenzentrum, ulice Karl-Marx-Str. 7

17:30–18:00          Káva na přivítanou

18:00–19:30          vzájemné představení se, seznámení se a moderovaná výměna zkušeností
Hotel Goldener Adler, náměstí Hauptmarkt 4

20:00                          večeře

28.září 2019

Gewandhaus města Budyšína, ulice Innere Lauenstr. 1

9:00          příjezd

9:15        zahájení

  • Alexander Ahrens, primátor města Budyšín
  • Michaela Tejmlová, LL.M., zastupitelka města Jablonec nad Nisou
  • Susanne Köhler, předsedkyně Zemské rady žen Sasko z.s.
  • Andrea Spee-Keller, pověřená pracovnice pro rovnoprávnost při magistrátu města Budyšína

10:00       Přednáška »Evropské dějiny, evropská myšlenka, evropská rovnost šancí«

  • Přednášející: Katharina Wolf, Europa-Union Německo, zemské sdružen Sasko r.s.

10:45       Přednáška »Ženy a muži utvářeji budoucnost« Evropská charta – zkušenosti z Lipska

  • Přednášející: Genka Lapön, Vedoucí referátu rovnosti žen a mužů v Lipsku

11:30       přestávka na kávu

12:00       pódiová diskuze »Rozšíření horizontů – rovnoprávnost v Trojzemí«

  • Lenka Tampierová, Jablonec nad Nisou
  • Viola Mazurek, Region Dolní Slezsko
  • Constanze Krehl, poslankyně Ev. Parlamentu
  • Katja Gerhardi, zastupitelka měsa Budyšín

13:00       polední pauza

14:00       světová kavárna

15:15       přestávka na kávu

15:30       závěrečná diskuse

16:00       zakončení

Konferenci provází moderátorka Eva Brackelmann, nezávislá novinářka.

Pořádají: město Bautzen, Jablonec nad Nisou (partnerská města), Zemská ženská rada Saska r.s.

Za podpory krom jiných:

Ženská iniciativa Budyšín

Soroptimist International Club Bautzen-Budyšin,

Síť angažovaých žen Budyšín

ženský volební lokál Horní Lužice

DGB východní Sasko

Podpořeno fondem malých projektů kooperačního programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020, proto se těšíme na řadu přihlášek zejména z České republiky

Prosíme, mějte na zřeteli, že počet míst na konferenci je omezený. Informace o tom, jestli jste se umístil/a či nikoliv obdržíte písemně.

 

Přihlášky a další informace na: https://landesfrauenrat-sachsen.de/registrace-pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-v-budysine-ve-dnech-27-28-zari-2019/?lang=cs

Další informace:

Andrea Spee-Keller
pracovnice pověřená vedením odboru rovnoprávnosti magistrátu města Budyšína
andrea.spee-keller@bautzen.de |  +49 (0)3591 534-290