Nach einem erfolgreichen Start unseres ersten Projektes zur Vernetzung und interregionalen Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Niederschlesien in 2022 möchte der Landesfrauenrat Sachsen e.V. diese Arbeit verstetigen und auf der Grundlage des bisher Erreichten neue Wege gehen. Das Leitziel des Projektes ist die Vernetzung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die unter Frauenräten in Niederschlesien und Sachsen noch in den Anfängen steckt, auszubauen und zu vertiefen.


Po udanym rozpoczęciu naszego pierwszego projektu tworzenia sieci i współpracy międzyregionalnej z województwem dolnośląskim w 2022 r., Landesfrauenrat Sachsen e.V. chciałby skonsolidować tę pracę i pójść nowymi drogami w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia. Głównym celem projektu jest rozszerzenie i pogłębienie sieci kontaktów i współpracy transgranicznej, która wciąż jest w powijakach wśród rad kobiet na Dolnym Śląsku i w Saksonii.

Więcej informacji można znaleźć tutaj → Imageflyer Pl

Landesfrauenrat Sachsen e. V. | Saksońska Rada Kobiet

Stowarzyszenie Landesfrauenrat Sachsen e. V. (Saksońska Rada Kobiet) jest organizacją parasolową i lobbingową dla związków kobiet, stowarzyszeń kobiecych, inicjatyw działających na rzecz kobiet i organizacji zrzeszających kobiety oraz inicjatyw równościowych w Saksonii.

Reprezentujemy ok. 170 000 kobiet. Jesteśmy niezależną organizacją, bezwyznaniową i ponadpartyjną. Wspólnie pracujemy nad faktycznym urzeczywistnianiem równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Naszym celem jest zrzeszanie opiniotwórczych kobiet i promowanie ich ekspertyzy, jak również motywowanie kobiet do przejęcia inicjatywy.

 • aktywne uczestnictwo kobiet we wszystkich obszarach życia społecznego,
 • odpowiednie działania przeciwko przemocy domowej,
 • możliwości godzenia życia rodzinnego, opieki nad innymi członkami ro­dziny i pracy zawodowej,
 • równość szans i płac,
 • wzmocnienie kobiet samotnie wychowujących dzieci,
 • zrównanie kobiet i mężczyzn,
 • uznanie różnorodnych pomysłów na życie,
 • zamknięcie luki emerytalnej wśród kobiet.

Nasze żądania

 • aktywne uczestnictwo kobiet we wszystkich obszarach życia społecznego,
 • odpowiednie działania przeciwko przemocy domowej,
 • możliwości godzenia życia rodzinnego, opieki nad innymi członkami ro­dziny i pracy zawodowej,
 • równość szans i płac,
 • wzmocnienie kobiet samotnie wychowujących dzieci,
 • zrównanie kobiet i mężczyzn,
 • uznanie różnorodnych pomysłów na życie,
 • zamknięcie luki emerytalnej wśród kobiet.

Nasze działania

 • opracowujemy tematy przewodnie i aktualne polityczne zagadnienia dotyczące kobiet i równouprawnienia,
 • jesteśmy organizacją sieciującą kobiety i działającą na rzecz swoich organizacji członkowskich,
 • zajmujemy stanowisko i dajemy zalecenia wobec przygotowywanych projektów aktów prawnych,
 • reprezentujemy interesy kobiet w życiu publicznym, przed parlamentami, rządami i podmiotami administracji publicznej,
 • zajmujemy się tematyką życia społecznego z perspektywy kobiet i angażujemy się na rzecz poprawy ich sytuacji życiowych,
 • reprezentujemy interesy kobiet w różnych gremiach w Saksonii.

Nasza organizacja jest reprezentowana w następujących gremiach

 • Saksońska Rada Doradcza ds. Akceptacji Różnorodnych Koncepcji Życiowych,
 • Saksońska Rada Doradcza ds. Równouprawnienia,
 • Komitety monitorujące programy grantowy EFS / EFRR / EFRROW,
 • Komitet Sterującym ds. Zwalczania Przemocy Domowej,
 • Rada Doradcza ds. Rodzin Kraju Związkowego Saksonia,
 • Komisja ds. Równouprawnionego Obsadzania Kobiet na Stanowiskach Wybieranych w Wyborach,
 • Komitet Monitorujący Wydobycie Węgla na Łużycach (BGA Kohle Lausitzer Revier),
 • Komitet Monitorującym Wydobycie Węgla w Środkowych Niemczech (BGA Kohle Mitteldeutsches Revier),

Coroczne tematy dla Landesfrauenrat Sachsen e. V.

Landesfrauenrat Sachsen e. V. przez dany rok lub przez okres dwóch lat pochyla się nad określonym tematem i w tym zakresie podejmuje konkretne działania, oferując wydarzenia, informacje i wiedzę specjalistyczną.

Ponadto Landesfrauenrat Sachsen e. V. chciałaby zintensyfikować współpracę z radami kobiet i inicjatywami kobiecymi z województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Nagroda za zaangażowanie Engagementpreis

Przyznając coroczną nagrodę Engagementpreis, Landesfrauenrat Sachsen e. V. wyróżnia kobietę lub stowarzyszenie lub zrzeszenie kobiet czy inicjatywę kobiecą, które w szczególny sposób aktywnie działają w Saksonii w dziedzinie równouprawnienia zgodnie z art. 3 niemieckiej konstytucji.

Każdego roku nagroda ta jest powiązana z konkretnym tematem, na rzecz którego Landesfrauenrat Sachsen e. V. angażuje się w obszarze społecznym. Niezależne jury wybiera zwyciężczynię lub zwycięską organizację, która otrzymuje nagrodę podczas uroczystej gali.

Miejsca Kobiet w Saksonii

Dzięki projektowi „frauenorte sachsen“ (Miejsca Kobiet w Saksonii) Landesfrauenrat Sachsen e. V. popularyzuje poruszającą i różnorodną historię kobiet w Saksonii i składa hołd kobietom, które mają szczególne osiągnięcia na polu politycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym i/lub sportowym. W ten sposób historia danego miasta i regionu zaczyna być postrzegana w całych Niemczech z perspektywy historycznych postaci kobiecych.

W miejscach, w których kobiety te żyły i/lub pracowały, umieszczane są tablice z krótkimi biografiami upamiętniającymi ich szczególne osiągnięcia. Pierwsze takie miejsce powstało w październiku 2016 roku w Chemnitz. W międzyczasie w całej Saksonii pojawiły się tablice informacyjne w ramach projektu „frauenorte sachsen“, a ich liczba stale rośnie z roku na rok. Każdego roku w drodze konkursu Rada doradcza „frauenorte sachsen“ wybiera pięć kobiet i je w ten sposób upamiętnia.